Login
Main menu

Adhesions associacions

El suport col·lectiu i adhesió a la "Campanya Barcelona 7M" (De suport a la candidatura per a la concessió de la Creu de Sant Jordi, a l'inventor, divulgador i radioaficionat català Francesc Xavier Paradell), podrà ser expressat, per qualsevol associació o entitat legalment constituïda, respectant sempre els estatuts, i qualsevol altre ordenament de caràcter intern de les mateixes.

Per petició dels socis, o a iniciativa pròpia de la corresponent Junta, segons sigui el cas aplicable en cada ocasió, els responsables legals de l'associació, qui ostenten la legítima representació de la mateixa, serán qui ha de signar la documentació. Podent a més signar tots els membres d'aquesta que ho desitgin, altra adhesió a títol individual.

 

 

Adhesió associacions

FacebookTwitterRSS