Login
Main menu

Adhesions empreses

El suport col·lectiu i adhesió a la "Campanya Barcelona 7M" (De suport a la candidatura per a la concessió de la Creu de Sant Jordi, a l'inventor, divulgador i radioaficionat català Francesc Xavier Paradell), podrà ser expressat, per qualsevol empresa que ho desitgi .


Els propietaris, apoderats, o representants facultats legalment de la empresa qui ostenten la legítima representació de la mateixa, seran qui ha de signar la documentació. Podent a més signar tots els membres d'aquesta que ho desitgin, altra adhesió a títol individual.

 

 

Adhesió empreses

FacebookTwitterRSS