Login
Main menu

El Titanic per Xavier Paradell

El tràfic en CW al voltant del naufragi del Titanic

 

Xavier Paradell Santotomás - EA3ALV

 

 

El treball que oferim és un homenatge a Jack Phillips, primer oficial de ràdio del Titanic, la professionalitat de la qual va permetre que se salvessin més de 700 persones, en una de les més conegudes (encara que no la pitjor) de les tragèdies en la mar. Phillips va morir d'hipotèrmia al costat d'un bot de lona, abans que arribessin els auxilis, i el seu cos mai va ser trobat.
 
 Foto: John G. Phillips, primer oficial ràdio del Titanic

 
Els textos que segueixen són una traducció resumida de les pàgines web confeccionades pel Titanic Wireless Commemorative Group, segons el treball d'investigació de Glenn Dunstan, VK1XX, qui va recopilar i va ordenar les notes que la Companyia Marconi va lliurar a la UK Board of Trade durant la investigació de les causes del sinistre, sobre la base dels llibres de guàrdia dels altres bucs de la companyia i a les declaracions dels oficials supervivents, entre els quals estava el segon operador de ràdio del Titanic, Harold Bride. Les hores s'han convertit a temps Universal (GMT de llavors) considerant que, donada la seva longitud (poc més de 50º Oest en el moment de la col·lisió), l'hora local del Titanic era 4h 30m menys que la de Greenwich. 
15 abril 1912.

 

04:20 GMT Del MV Mesaba, de la Atlantic Transport Line al MS Titanic de la White Star Line: "Informe de gels. En lat. 42 N a 41.25 N i long 49 W a 50.30 W hem vist molts grans blocs de gel i gran nombre de grans icebergs així com camps de gel. Temps bo i clar".

 

Aquest telegrama proporciona detalls precisos sobre les grans masses de gel existents sobre la derrota del Titanic. No obstant això, els oficials de pont supervivents van afirmar no haver tingut coneixement del mateix. La causa més probable és que l'oficial de ràdio del Mesaba no va incloure en l'encapçalament la clau MSG (missatge al capità), que hauria fet que el telegrama fos posat immediatament en coneixement del capità del Titanic. Phillips, el ràdio del Titanic, atabalat de treball per l'al·luvió de telegrames d'entrada i sortida que tenia, com a conseqüència d'haver entrat en l'àrea de cobertura de l'estació de Capi Race, podria haver posposat el lliurament del radiograma suposant que no era urgent. I a més i increïblement, un missatge de semblant naturalesa, enviat pel capità Stanley Lord, del Californian, al capità del Titanic, va ser transmès també sense el preceptiu encapçalament MSG per un inexpert oficial de ràdio, de cognomeno Evans, el mateix a qui es va acusar de tancar la ràdio al rebre la reprimenda de Phillips: "Keep out. Im working MCE" (Mantingui's en silenci. Estic treballant Capi Race). Les dolentes llengües van afirmar que el missatge de Phillips va ser, en realitat: "Shut up. Im working MCE" que (significaria "Cállese! Estic treballant Capi Race", la qual cosa provocaria l'empipament de Evans.

 

04:45 Primera cridada d'auxili del Titanic, rebuda pel frankfurt i La Provence : "CQD CQD CQD CQD CQD CQD de MGY MGY MGY MGY MGY position 41.44 N 50.24 W" El Mount Temperi escolta les assenyalis del Titanic i registra en el seu llibre de guàrdia que li contesta, però el Titanic no escolta els seus senyals. En el llibre de guàrdia està anotat: "Avís al meu capità la seva posició 41.46N, 50.24 W" o sigui amb un error de 2 minuts en latitud. (dues milles, o 3,7 km). Aquest error és més inexplicable si es té en compte que, com es pot llegir més endavant, aquesta era la VERITABLE latitud del Titanic en el moment de la col·lisió.

 

04:48 El buc Ypiranga escolta les cridades del Titanic i el radiotelegrafista escriu en el seu llibre: "El Titanic està donant CQD aquí. Posició 41.44 N 50.24 W. Necessita assistència" (transmès 10 vegades).

 
04:54 El Carpathia (MPA) flama al Titanic i li diu: "MGY de MPA Sap que Capi Cod està enviant un lot de missatges per a Vè.?" AL que el Titanic respon: "MPA de MGY = Vengen de seguida. Hem xocat amb un iceberg. Aquesta és una CQD, vell. CQD. Posició corregida 41.46 N 50.24 W" En aquest moment, la cambra oficial de pont, Boxhall, havia entrat en la cabina de ràdio del Titanic i lliurava a Phillips uneixi nota amb la posició exacta del buc. El missatge va ser escoltat també per l'operador de Capi Race i li crida, però no obté resposta, probablement per no escoltar-lo a causa del soroll del vapor escapant per les vàlvules de seguretat, com s'explica més endavant. A continuació segueix un missatge del Carpathia: "He de dir-se'l al meu capità? Necessiten Vostès auxili?" "MPA de MGY = Sí. Vengen de pressa".

 
04:55 El Ypiranga registra en el seu llibre: "El Titanic diu: CQD CQD CQD de MGY MGY MGY. La meva posició corregida 41.46 N 50.14 W. Necessitem auxili immediat. Hem xocat amb un iceberg. Ens enfonsem. No puc escoltar gens pel soroll del vapor" (Transmès entre 15 i 20 vegades). El soroll que es refereix Phillips era degut al fet que els maquinistes del Titanic estaven soltant vapor de les calderes per a reduir el risc d'explosió.

04:56 El Prinz Friedrich Wilhelm (DKF) crida al Titanic i li dóna la seva posició: "MGY de DKF. La nostra posició a mitjanit era 39.47 N 50.10W" Això suposaria una distància d'unes 120 milles a l'hora assenyalada, uns vint minuts abans. Hi ha certes dificultats per a calcular les posicions reals dels diferents bucs degut al fet que les hores vénen donades, en molts casos, en "temps local". Suposant una velocitat màxima d'unes 22 milles per hora, es precisarien gairebé sis hores per a cobrir aquesta distància. No obstant això, un minut abans, Phillips havia informat que no podia escoltar gens a causa del soroll del vapor, així que no se sap si el missatge va ser rebut a bord del Titanic. "DKF de MGY. Vénen cap a nosaltres? Hem col·lisionat amb un iceberg. Ens enfonsem. Per favor, digui-li al capità que vengen." El Prinz Friedrich Wilhelm contesta: "OK, l'hi diré".

04:57 Titanic: "Precís ajuda immediata. Xoc amb iceberg en 41.46 N i 50.14 W".

05:00 El Caronia transmet un missatge, primer al Baltic i després a tots els bucs: "CQ CQ de MSF MSF. CQD CQD Titanic va xocar amb un iceberg. Precisa ajuda immediata" Al voltant d'aquesta mateixa hora, el Mount Temperi (MLQ) escolta al Titanic cridant encara CQD i anota en el seu quadern de bitácora: "El nostre capità inverteix el rumb. Estem a unes 120 milles lluny".

 

05:04 En el llibre de guàrdia de l'oficial de ràdio del Mount Temperi es llegix: "El DFT (Frankfurt) dóna al MGY (Titanic) la seva posició: 39.47 N 52.10 W". (Això signifiquen 170 milles cap al SSW de la posició del Titanic, gairebé vuit hores de navegació a tota màquina.) El MGY diu: " Vénen vostès en el nostre auxili?" I DFT respon: "MGY Quin és el seu problema?" Increïble, però cert. L'operador del Frankfurt no s'havia assabentat de tot just gens del que succeïa. Titanic: "Hem xocat amb un iceberg i ens enfonsem. Per favor, digui-li al capità que vengen". Frankfurt: "OK. L'hi diré als del pont". Titanic: "OK. Sí, per favor".

 
 Foto: única fotografia existent de la cabina de ràdio del Titanic. Va ser presa per F. Browse, un passatger que va desembarcar en Queestown durant el viatge inaugural. (Foto cortesia de la col·lecció F. Browse)
Aquesta és l'única fotografia existent de la cabina de ràdio del Titanic. Va Ser presa per F. Browse, un passatger que va desembarcar a Queestown durant el viatge inaugural. (Foto cortesia de la col·lecció F. Browse) 

05:15 El Titanic crida al seu buc bessó, el Olympic (MKC), que està a unes 500 milles de distància en viatge cap a Anglaterra: "MKC MKC MKC de MGY MGY MGY SOS SOS SOS" És la primera vegada que Phillips utilitza la nou senyal internacional de socors.

05:20 Però, si de cas, cinc minuts després torna a usar el senyal d'auxili de la companyia Marconi, que registra l'oficial de ràdio del Celtic: "MKC MKC de MGY MGY CQD CQD vam necessitar ajuda immediata. Posició 41.46 N 50.14 W".

05:23 El Caronia (MSF) crida al Baltic (MBC) i li informa del que està succeint: "MBC de MSF = SOS = MGY CQD en 41.46 N 50.14 W = necessita auxili immediat".

 

05:30 Han transcorregut 45 minuts des de la primera cridada d'auxili del Titanic i sis bucs, almenys, a més de l'estació costanera de Capi Race, coneixen els problemes del gran trasatlántic. Pel que sembla, només uneixo d'ells -el Mount Temperi- ha posat proa cap al lloc assenyalat, però NO ha informat d'això al Titanic, l'operador @del_qual/ insisteix a reclamar ajuda al bessó Olympic. Un dels bucs, el Cincinati, amb una estació Telefunken, d'indicatiu DDC, escolta el tràfic entre ambdós i anota en el seu llibre: "Posició del MGY 41.46 N 50.14 W. No es precisa ajuda del DDC, doncs el MKC (Olympic) ha contestat de seguida al seu cridada". (?) No cal dir que recórrer 500 milles demoraria no menys de 20 hores, fins i tot per a un buc de bon caminar com el Olympic.

 

05:32 En la seva recerca desesperada de sobte auxili, Phillips crida al Asian (MKL), un remolcador d'altura que duia un petrolier cap a Halifax. "MKL MKL de MGY CQD Vam necessitar auxili immediat. 41.46 N 50.14 W" El Asian respon immediatament i confirma rebuda la posició del *Titanic; el seu operador duu el *radiograma immediatament al pont i el seu capità li demana reconfirme la posició del sinistre, probablement per a avaluar si té alguna possibilitat real d'auxiliar-los amb la seva limitada capacitat de maniobra.

05:33 El Virginian crida al Titanic, però no obté resposta. L'operador de Capi Race li diu que informi al seu capità que el Titanic ha xocat amb un iceberg i que precisa ajuda immediata.

 

05:40 Phillips crida de nou al Olympic i li informa de la situació: "MKC de MGY. Xoquem amb un iceberg. Ens enfonsem de proa. 41.46 N 50.14 W. Vengen com més aviat"."Diu el Capità que tinguin llests els seus pots. Quin és la seva posició?"

05:45 El Baltic (MBC) crida al Caronia, que té una estació més potent, i li diu: "MSF de MBC. Per favor, digui-li al Titanic que anem en la seva ajuda".

 
05:50 L'operador de Capi Race ha escoltat el missatge, s'avança al Caronia i crida al Titanic: "MGY de MCE. Estan venint en el seu auxili. La seva posició és a 170 milles al N del Titanic" Per fi! Aquest és el primer missatge d'alè a la gent del desgraciat vaixell, després de més d'una hora de tràfic de socors i quan el castell de proa ja està desapareixent sota les aigües.

 
05:55 El Caronia confirma al Titanic el missatge de Capi Race: "El *Baltic està venint en el seu auxili" El Olympic dóna la seva posició a les 04:24 GMT, en 40.52 N i 61.18 W i envia un estrany missatge al Titanic: "Estan proa al sud, per a trobar-se amb nosaltres?" No sembla que el capità Haddock, del Olympic, conegués molt bé la situació real del buc bessó, que estava en aquests moments amb el castell de proa sota l'aigua i l'aigua entrant en la sala de calderes, encara que el més probable és que no donés crèdit al que deien li estava succeint a un buc que es creia insumergible. Phillips respon: "Estem posant a les dones en els bots".

 
06:00 I cinc minuts més tard, completa el missatge: "MKC. Estem traient als passatgers en pots petits. Les dones i els nens no aguantaran molt en els pots".

06:05 "MGY de MKC. Com està el temps aquí?" "MKC de MGY. Clar i en calma" Molt poc després, el Baltic escolta al Titanic dir: "S'està inundant la sala de màquines" El capità Smith havia acudit a la sala de ràdio per a advertir d'aquesta circumstància als operadors Phillips i Bride. A la mateixa hora, el Mount Temperi escolta al DFT (Frankfurt) preguntar: "Hi ha encara alguns pots al voltant seu?" No va haver resposta.

 
06:07 El Baltic informa al Titanic: "Estem corrent cap a vostès" "Estem escalfant totes les calderes possibles tant com podem".

 
06:10 Capi Race transmet al Virginia: "Digui-li al seu capità això: El Olympic va a tota velocitat cap al Titanic, però la seva posició és 40.32 N i 61.18 W. Vostès estan molt més prop del Titanic. En el Titanic estan traient a les dones en els bots i diuen que el temps allí és calmat i clar. El Olympic és l'únic buc del que hàgim escoltat que es dirigeix a ajudar al Titanic. Els altres han d'estar a gran distància del Titanic." Això, evidentment, no era cert i si va ser escoltat en el moribund trasatlántic no va deure certament contribuir a aixecar els ànims.

 
06:15 Els últims senyals que el Carpathia va escoltar del Titanic deien: "Vinguin l'abans que puguin, amics. La inundació a la sala de màquines està arribant a les calderes." A la mateixa hora, el Mount Temperi escolta al Frankfurt cridar al Titanic. No hi ha resposta. Referent a això cal aclarir que en aquells temps el servei radiotelegráfic estava regit per criteris gairebé estrictament comercials i era molt rar que s'intercanviessin missatges entre estacions pertanyents a diferents companyies.

 

Per al rodatge de la pel·lícula de Cameron “Titanic” es va construir aquesta reproducció, bastant raonable, de la cabina de ràdio del trasatlántic. A destacar, en el centre de la taula de treball, el famós detector magnètic Marconi (conegut amb el nóm de “Maggie”) que proporcionava a les estacions de la companyia una sensibilitat de recepció molt major que els cohesores en ús en altres instal·lacions i damunt del com apareix el sintonitzador múltiple, altra de les paleses Marconi. AL seu costat, a la dreta, la bobina Ruhmkorf del transmissor auxiliar. En el panell de la dreta poden apreciar-se els reóstats de regulació del motor i alternador que alimentava l'equip principal i els seus panells de control (Foto de Phil Ottewell).

 
 

06:17 El Caronia i el Virginia escolten senyals febles del Titanic, la potència dels quals s'ha vist molt reduïda.

06:18 El Asian escolta un feble SOS del Titanic i li crida, però no rep resposta. Gairebé al mateix temps, el Frankfurt crida al Titanic i diu: "Què és el que li passa?" (!) A la qual cosa Phillips li envia la famosa resposta: "És vostè ximple. Esperi i calli".

06:25 Capi Race diu al Virginian: "No escoltem al Titanic des de fa mitja hora. Pot haver-se quedat sense energia."

06:30 El Virginian escolta un parell de "V" febles, amb un so semblant al del Titanic. En aquest moment Phillips estava intentant ajustar el transmissor principal per a adaptar-lo a la baixa potència disponible en la sala de ràdio. En el mateix moment, el capità Smith va acudir a la cabina de ràdio per a alliberar als operadors de les seves obligacions i ordenar-los que abandonessin el buc i es posessin fora de perill. Ja s'escoltava el soroll de l'aigua a l'inundar el pont de comandament.

06:47 L'operador del Virginian escolta un feble CQ del Titanic, però és incapaç de desxifrar res més. El senyal és bastant ronca i grinyolant. De sobte, desapareix per complet, com si s'hagués tallat l'alimentació. El operador del Virginian pren el manipulador i suggereix a Phillips que usi l'equip de socors, però no hi ha resposta.

06:50 GMT Del Virginian a l'Olympic: "¿Han sentit alguna cosa del Titanic?" Al que aquell respon: "No. Mantenim una estricta vigilància, però no hem sentit res més del Titanic. No hi ha respostes d'ell." Aquesta és l'hora oficial en què es dóna per perdut el gran vaixell segons comunica el capità del Carpathia a l'Olympic.

07:05 El Mount Temple escolta a MPA (Carpathia) dir al Titanic: "Si hi són, estem llançant coets." A aquesta hora, versemblantment, el casc del Titanic, enfonsat de proa gairebé 45º, es parteix per la meitat amb un espantós cruixit i immediatament se submergeix la meitat davantera, seguida poc després per la secció de popa.

07:28 El Birma (SBA) creu haver escoltat el Titanic i li transmet: "Estem venint a tota velocitat cap a vosaltres. Arribarem a les 06:00 (09:30 GMT). Esperem que estiguin fora de perill. Ara estem només a 50 milles."

07:58 Del transatlàntic francès La Provence al Celtic: "Ningú ha sentit al Titanic des de fa dues hores.

08:54 El Birma transmet: "Estem a 30 milles al SW del Titanic". Evidentment, no arribarien a les 09:30 com havien afirmat. I, mentrestant, el Carpathia ja estava recollint els passatgers dels bots salvavides i els escassos supervivents a flotació que no havien sucumbit a la hipotèrmia.

12:10 El Mount Temple registra en el seu llibre: "El Carpathia informa que ha rescatat el passatge de 20 bots."

12:37 El Baltic envia al Carpathia el següent missatge: "Puc ser-li d'ajuda respecte a recollir alguns passatgers? Estarem en posició cap a les 04:30. Feu-me saber si canvia la seva posició."

12:45 El Baltic rep instruccions de seguir viatge cap a Liverpool i gira cua cap al seu destí, després d'haver recorregut 134 milles a l'oest cap al Titanic.

13:10 El Mount Temple escolta al Carpathia cridar CQ i dir que ja no és necessària cap altra ajuda. El seu capità comunica que ha envoltat el camp de gel sense resultats. El vaixell fa mitja volta.

13:15 L'Olympic envia un telegrama als propietaris a Nova York via Sabre Ràdio dient: "No hem comunicat amb el Titanic des de mitjanit". Dóna la sensació que el capità Haddock no s'acaba de creure el que ha passat i evita certificar la pèrdua del vaixell bessó.

13:25 Missatge del Carpathia al Baltic: "Estic rumb a Nova York o Halifax tota velocitat. Faria vostè millor posant proa a Liverpool. Tinc uns 800 passatgers a bord."

12:20 Del capità del Carpathia al de l'Virginian: "Ens anem d'aquí amb un total d'uns 800 passatgers a bord. Si us plau, torni al seu rumb nord." Ja res seria igual després de la catàstrofe de l'orgullós vaixell. La Conferència de Ràdio de Londres el 1912 va posar les bases del que seria d'ara endavant el tràfic de ràdio a la mar, amb l'obligatorietat d'instal·lar estacions de ràdio duplicades en tots els vaixells de més de 1.500 Tm i embarcar operadors radiotelegrafistes amb rang de oficial, així com l'establiment de períodes obligatoris de silenci i escolta a 500 kHz entre els minuts 15 a 18 i 45 al 48 de cada hora, a més de moltes altres disposicions dirigides a preservar la vida humana a la mar.

 

Al Parc de la Bateria, al sud de Manhattan, hi ha un monument amb una placa en la qual estan gravats els noms d'oficials de ràdio que van donar la seva vida al peu dels seus equips, tractant de salvar les dels passatgers i dels seus companys. Entre ells hi ha el de John G. Phillips.

 

FacebookTwitterRSS